ثبت کاربر

در صورتی که کاربر یا سازمان ایرانی‌ای را در گیت‌هاب می شناسید که هنوز توسط سایت پیدا نشده، نام کاربری ایشان را در فرم زیر وارد کنید تا بررسی و به سایت اضافه شوند. توجه کنید که برای اضافه شدن باید حداقل یک مخزن با بیش‌تر از ۴ ستاره داشته باشید.