عکس ultra.deep

ultra.deep

Android Developer (java): since 2013

آمار

۶
(رتبه ۲۷۸۳)
تعداد ستاره‌های کل
۱۰
(رتبه ۱۷۹۱)
مشارکت‌های عمومی
۱۰
(رتبه ۱۹۳۱)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۲۳۶)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۲
دنبال‌کنندگان
۴
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Java
HTML
CSS
JavaScript

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.