عکس tiss-co
Interactive energy progress indicatorSwift
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۰
ستاره‌ها
۱۵
تاریخ ایجاد
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
آخرین بروزرسانی
۱۸ روز قبل
لایسنس
MIT License

MeterGaugeBanner

Requirements

 • Xcode 11+
 • Swift 5
 • iOS 10.0+

Installation

Cocoapods

pod 'MeterGauge', :git => 'git@github.com:boof-tech/MeterGauge.git', :tag => '0.0.5'

Usage

Import MeterGauge

import MeterGauge

Create an instance of Meter Gauge

var gaugeView: MeterGauge = MeterGauge(frame: view.bounds)

Setup Segment

let color = UIColor(red: 0.3, green: 0.5, blue: 0.2, alpha: 1.0)
let segment = Segment(percent: 100, color: color, status: "")
guageView.segments.append(segment)

To update value

demo

gaugeView.set(value : Int)

Customize gauge

 • Value
  gaugeView.valueFont = UIFont.systemFont(ofSize: 28, weight: .heavy)
  gaugeView.valueTextColor = UIColor.black
  
 • Description
  gaugeView.descriptionFont = UIFont.systemFont(ofSize: 28, weight: .heavy)
  gaugeView.descriptionTextColor = UIColor.black
  
 • Center Circle
  gaugeView.centerCircleBackgroundColor = UIColor.clear
  gaugeView.centerCircleBorderWidth = 3.0
  
 • Ticks
  gaugeView.tickWidth = 7.0
  gaugeView.beforeIndicatorTickOpacity = 1.0
  gaugeView.afterIndicatorTickOpacity = 0.3
  
 • Indicator Tick Width
  gaugeView.indicatorTickHeight = 10.0
  gaugeView.indicatorTickScale = 1.0
  gaugeView.indicatorTickOpacity = 1.0
  

Licence

Meter Gauge is available under the MIT license. See the LICENSE.txt file for more info.