عکس Samira Korani

Samira Korani

NLP Ph.D. student at Insight-center

آمار

۴۲
(رتبه ۱۲۶۹)
تعداد ستاره‌های کل
۲۵۳
(رتبه ۳۹۴)
مشارکت‌های عمومی
۲۸۳
(رتبه ۶۵۶)
مشارکت‌های کل
۱
(رتبه ۱۵۲۷)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۵۵
دنبال‌کنندگان
۵۷
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Jupyter Notebook
Python
Ruby