عکس sina-cb
Tn-seq Explorer allows users to explore and analyze Tn-seq data for prokaryotic (bacterial or archaeal) genomes. It implements two alternative methods for identification of essential genes and provides additional tools to investigate the Tn-seq data. The...Java
موضوع‌ها
۲
فورک‌ها
۳
ستاره‌ها
۷
تاریخ ایجاد
۲۶ آذر ۱۳۹۳
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۵ سال قبل