عکس Shabab Koohi

Shabab Koohi

Java developer:microservice-spring boot

Iran-Tehran
NICICO
@shkna1368

آمار

۳۵
(رتبه ۱۴۱۲)
تعداد ستاره‌های کل
۱۶۲
(رتبه ۵۶۴)
مشارکت‌های عمومی
۱۶۲
(رتبه ۹۰۸)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۱۸۷۱)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۳۷
دنبال‌کنندگان
۳۵
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Java
Batchfile

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.