عکس rsharifnasab
write text with custom font on animated gif (even rotated text!)Python
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۰
ستاره‌ها
۹
تاریخ ایجاد
۲ بهمن ۱۳۹۹
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۱ سال قبل

add text to gif cli app

simple CLI application with python3 and pillow library for adding text on gif.

usage

pip3 install -r requirements.txt
python3 ./main.py -h #for help
python3 ./main.py -i inp.gif -o out.gif -t "my text" -f ./fonts/Caprice.ttf
  • read with -i from inp.gif
  • add text my text to gif
  • use ttf font with -f, there are some beautiful fonts in ./fonts dir.
  • write output with -o to out.gif

example

./main.py -t "good night my dear" -i gn.gif -o out.gif  -p "0.1,0,0.9,0.15" -c "240,10,150"  -f ./fonts/Cup\ and\ Talon.ttf