عکس peymansheybani
کتابخانه برای ارتباط ربات پیام رسان بلهPHP
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۱
ستاره‌ها
۸
تاریخ ایجاد
۳۰ دی ۱۳۹۷
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۳ سال قبل

Bale-SDK

کتابخانه برای ارتباط ربات پیام رسان بله

این کتابخانه صرفا برای ارسال انواع پیام ها به کانال یا کاربر در پیام رسان بله می باشد.

برای استفاده شما ابتدا کتابخانه را دریافت نمایید :


composer require peyman/bale-sdk

خب شما موفق شدید

شما برای ارسال پیام ابتدا باید شناسه کانال یا کاربر را دریافت نمایید برای این کار شما باید متد کد زیر را استفاده نمایید :

توضیح اینکه شما ابتدا باید ربات ساخته شده را در کانال خود اضافه کنید ولی مدیر نکنید.


require "../vendor/autoload.php";

/**
 * SET YOUR TOKEN FOR USE SEND MESSAGE TYPES
 */
$Bale = new \Vicente\Bale\Bale("YOUR TOKEN");

/**
 * hears GET TYPE AND USER ID AND ACCESS HASH
 */
$Bale->hears(function($user){
  print_r($user);
});

پس از اجرای کد بالا شما یه جیسون دریافت خواهید کرد که سه مقدار زیر را باید استفاده نمایید.

 • id // شناسه کانال یا کاربر
 • accessHash // کد دسترسی مخصوص کانال یا کاربر
 • type

توضیح :

بعد از دریافت اطلاعات بالا شما ربات عضو شده در کانال را مدیر کنید. در قسمت type بالا شما برای ارسال به کانال باید نوع را Group و برای ارسال به کاربر برابر با User باشد.

خب بعد از دریافت اطلاعات بالا شما میتوانید با استفاده از کد زیر پیام متنی ارسال نمایید.


require "../vendor/autoload.php";

/**
 * SET YOUR TOKEN FOR USE SEND MESSAGE TYPES
 *
 * $property string YOUR TOKEN
 */
$Bale = new \Vicente\Bale\Bale("YOUR TOKEN");

/**
 * SET TYPE USER AND ID USER AND ACCESS HASH
 *
 * $property array TYPE [Group,User]
 * $property string ID  (user_id get from method hears)
 */
$peerUser = new \Vicente\Bale\Peer\PeerUsers("TYPE","ID","ACCESS HASH");

/**
 * GET PARAMS FOR SEND TEXT MESSAGE
 *
 * $property string YOUR MESSAGE
 */
$textMessage = new \Vicente\Bale\Message\TextMessage('YOUR MESSAGE');

try {

  /**
   * send METHOD FOR SEND TYPES OF MESSAGE
   */
  $send = $Bale->send( $textMessage, $peerUser->getPeer() );

} catch ( \Vicente\Bale\Exception\MessageException $e ) {

  return "SERVER ERROR";

}

توضیح : در مثال بالا peerUsers را با استفاده از مقادیر دریافتی از متد hears پر نمایید.

برای ارسال پیام فایل یا عکس از کد زیر استفاده نمایید.


require "../vendor/autoload.php";

/**
 * SET YOUR TOKEN FOR USE SEND MESSAGE TYPES
 */
$Bale = new \Vicente\Bale\Bale("YOUR TOKEN");

/**
 * SET TYPE USER AND ID USER AND ACCESS HASH
 */
$peerUser = new \Vicente\Bale\Peer\PeerUsers("Group","1661462554","-2072671474748044026");

/**
 * NEW FILE CLASS FOR SEND FILE OR IMAGE
 */
$file = new \Vicente\Bale\Message\FileMessage();

/**
 * sendFiles IS METHOD GET PARAMS FOR USE SEND FILE OR IMAGE
 */
$fileMessage = $file->sendFiles("PATH OF YOUR IMAGE OR YOUR FILE",function ($params) use($Bale,$peerUser){

  /**
   * send METHOD FOR SEND TYPES OF MESSAGE
   */
  $Bale->send($params,$peerUser->getPeer());


},"MESSAGE FOR SEND WITH FILE OR IMAGE");