عکس opilo
Farsi tools for PHP developersPHP
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۱۰
ستاره‌ها
۲۸
تاریخ ایجاد
۲۷ مرداد ۱۳۹۴
آخرین بروزرسانی
حدود ۲ سال قبل

Opilo Farsi Tools

Build Status Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License

This package provides Farsi tools for PHP developers. It also introduce validation facilities specially designed for Laravel developers.

Jalali (Higri Shamsi) Date

The JalaliDate class represents Iranian calendar. It calculates leap years based on data referenced in this wiki page. According to the tests done in tests/SallarJdatetimeTest.php, for years between 1343 and 1473, the leap years in this calendar perfectly match those of calculated leap years based on the proposed calculation rules. But it should be considered that Iranian calendar is based on astronomical observations and, unlike the Georgian, it is not a rule-based calendar.

The following code shows how you can convert a DateTime object into a JalaliDate one and then print it according to a desired format. All you need is using JalaliDate::fromDateTime() method and take a look at JalaliFormatter::$conversionFunctions array to know what to pass to JalaliDate::format() function as format string.

use Opilo\Farsi\JalaliDate;

$dateTime = \DateTime::createFromFormat('Y-m-d', '2015-09-03');

$jalaliDate = JalaliDate::fromDateTime($dateTime);

print ($jalaliDate->format('D S M ماه سال X'));

And the output will be: پنج‌شنبه دوازدهم شهریور ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار

The following sample code shows how to convert numeric inputs representing a Jalali date into a JalaliDate and then convert it into DateTime. This may be helpful if you want to validate user's input Jalali date, and then save the appropriate standard timestamp into database.

use Opilo\Farsi\JalaliDate;

$jalaliDate = new JalaliDate(1394, 6, 12);

$dateTime = $jalaliDate->toDateTime();

print($dateTime->format('Y-m-d'));

And the output will be: 2015-09-03

Conveniently, you can also directly convert an string with a known format into a JalaliDate:

use Opilo\Farsi\JalaliDate;

$jalaliDate = JalaliDate::fromFormat('Y/m/d', '1394/6/20');

print($jalaliDate->format('D، d M y'));

The output of the code above, is: جمعه، ۲۰ شهریور ۹۴

Note that if you try to construct an invalid JalaliDate, an InvalidArgumentException will be thrown.

JDateTime class

The JDateTime class is an extension of JalaliDate class with time (hour, minute, second) support.

Number to String Converter

If your application is supposed to print financial documents, you probably love this:

use Opilo\Farsi\NumberToStringConverter;

print NumberToStringConverter::toString(21034510);

because, this is the output: بیست و یک میلیون و سی و چهار هزار و پانصد و ده

And, here is the second note (نکته‌ی دوم):

print ('نکته‌ی ' . NumberToStringConverter::toOrdinalString(2));

String Cleanser

With StringCleanser class you can deal with Farsi digits while interacting with the users. StringCleanser::arabicToFarsi() function cleans input Farsi strings out of Arabic characters that commonly presents in standard keywords.

use Opilo\Farsi\StringCleaner;

print(StringCleaner::digitsToFarsi('1394'));
print("\n");

print(StringCleaner::digitsToEnglish('۱۳۹۴'));
print("\n");

print(StringCleaner::arabicToFarsi('كيك پي اچ پي چيست؟'));
print("\n");

This will (approximately) output:

۱۳۹۴
1394
کیک پی اچ پی چیز خاصی نیست

Jalali Validator For Laravel 4.2 and Laravel 5

Installation

Step 1: Add the Service Provider

Add the provider class to the array of providers in config/app.php file

  'providers' => [
    ...
    Opilo\Farsi\Laravel\FarsiServiceProvider::class,
  ]

Step 2: Define the Error Messages

You need to define error messages for jalali, jalali_after, and jalali_before rules in validation.php in lang folders. Samples to copy & paste are provided under sample-lang directory of this package. For example, if your project uses Laravel 5 and your Farsi ranslation are under resources/lang/fa directory, copy these lines to resources/lang/fa/validation.php:

  'jalali'    => ':attribute وارد شده تاریخ شمسی معتبری طبق فرمت :format نیست (مثال معتبر: :fa-sample).',
  'jalali_after' => ':attribute وارد شده باید یک تاریخ شمسی معتبر بعد از :date باشد.',
  'jalali_before' => ':attribute وارد شده باید یک تاریخ شمسی معتبر قبل از :date باشد.',
  ...
  //the rest of Farsi translations for validation rules.

  'attributes' => [
    'birth_date' => 'تاریخ تولد',
    ...
    //the rest of Farsi translations for attributes
  ],
  ...

Validation Rules

jalali:Y/m/d

Determines if an input is a valid Jalali date with the specified format. The default format is Y/m/d.

jalali_after:1380/1/1,Y/m/d

Determines if an input is a valid Jalali date with the specified format and it is after a given date. The default format is Y/m/d and the default date is today.

jalali_before:1395-01-01,Y-m-d

Determines if an input is a valid Jalali date with the specified format and it is before a given date. The default format is Y/m/d and the default date is today.

jdatetime:"Y/m/d h:i:s"

Determines if an input is a valid Jalali date-time with the specified format. The default format is Y/m/d h:i:s.

jdatetime_after:"1380/1/1 12:00:00","Y/m/d h:i:s"

Determines if an input is a valid Jalali date-time with the specified format and it is after a given date-time. The default format is Y/m/d h:i:s and the default time is now.

jdatetime_before:"1395-01-01 h:i","Y-m-d h:i"

Determines if an input is a valid Jalali date-time with the specified format and it is before a given date-time. The default format is Y/m/d h:i:s and the default time is now.

Examples

Thanks to Laravel 5, you may use the mentioned validation rules inside rule() function of your domain specific Request objects. If that is not an option, you can use the rules, just like any other Laravel rules with codes like the following:

  $v = Validator::make([
      'birth_date' => '1380/01/32',
      'start_time' => '1395/02/16 12:10:00',
    ],
    [
      'birth_date' => 'required|jalali|jalali_before:1381/01/01|jalali_after:1300/01/01,Y/m/d',
      'start_time' => 'required|jdatetime_after:"1395/01/01 00:00:00"|jdatetime_before:"1396/01/01 00:00:00"',
    ]);

  if ($v->fails()) {
    var_dump($v->messages()->toArray());
  }

The output of the code above will be:

array(1) {
 ["birth_date"]=>
 array(3) {
  [0]=>
  string(140) "تاریخ تولد وارد شده تاریخ شمسی معتبری طبق فرمت Y/m/d نیست (مثال معتبر: ۱۳۹۴/۹/۱۳)."
  [1]=>
  string(113) "تاریخ تولد وارد شده باید یک تاریخ شمسی معتبر قبل از 1381/01/01 باشد."
  [2]=>
  string(113) "تاریخ تولد وارد شده باید یک تاریخ شمسی معتبر بعد از 1300/01/01 باشد."
 }
}

License

The Opilo Farsi package is open-sourced software licensed under the MIT license