عکس omidkh68
get Persian - Jalali - Shamsi date with Swift with core calendar of iOS called NSCalendarSwift
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۱
ستاره‌ها
۴
تاریخ ایجاد
۷ مهر ۱۳۹۴
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۶ سال قبل

OKPersianDate-swift

How its work :

let date = NSDate()
let calender = NSCalendar(calendarIdentifier: NSCalendarIdentifierPersian)
let components = calender?.components(NSCalendarUnit(UInt.max), fromDate: date)

let year =  components!.year
let month = components!.month
let day = components!.day

txtDate.text = "\(year)/\(month)/\(day)"

پروژه‌های مشابه

پروژه ای یافت نشد.