عکس nimaltd
gsm module library for STM32 LL C
موضوع‌ها
۲
فورک‌ها
۱۱
ستاره‌ها
۲۹
تاریخ ایجاد
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۱ سال قبل
لایسنس
GNU General Public License v3.0

GSM module library


 • CMSIS V1 Supported.
 • CMSIS V2 Supported.

 • SIM800C tested.
 • SIM800 tested.
 • SIM800A tested.

 • F0 tested.
 • L0 tested.
 • F1 tested.
 • L1 tested.
 • F2 tested.
 • F3 tested.
 • F4 tested.
 • L4 tested.
 • F7 tested.
 • H7 tested.

 • Enable USART (LL Library) and RX interrupt.
 • Set a Gpio as output open drain to connect gsm power pin.
 • Put gsm_at_rxCallback() into USART callback.
 • Enable FREERTOS and increase heap size at least to 8192 bytes.
 • Select General peripheral Initalizion as a pair of '.c/.h' file per peripheral on project settings.
 • Config gsmConfig.h.
 • Call gsm_init(osPriotary_low) in your task.