عکس nimadorostkar
Manufacturing process management or Manage inventory statistics, production and orders is a collection of technologies and methods used to define how products are to be manufacturedCSS
موضوع‌ها
۱
فورک‌ها
۳
ستاره‌ها
۹
تاریخ ایجاد
۱۳ تیر ۱۴۰۰
آخرین بروزرسانی
حدود ۱ ماه قبل

Production Management

Open-source project generated by Atrotech in Django Framework. Atrotech


Manufacturing process management or Manage inventory statistics, production and orders is a collection of technologies and methods used to define how products are to be manufacturedPip

pip install -r requirements.txt

Migrations

python manage.py makemigrations
python manage.py migrate --run-syncdb

example example example example example example


Communication

WhatsApp Gmail


نرم افزار برنامه ریزی تولید

مهمترین هدف از پیاده سازی یک نرم افزار ERP در هر سازمانی علاوه بر یکپارچگی فرآیندی بخش های مختلف سازمان، محاسبه بها تمام شده تولید محصول و یا خدمات است. بدیهی است در سازمان ها و شرکت های تولیدی، مدیریت تولید و محاسبه هزینه های مرتبط با تولید از اهمیت به سزایی در محاسبه بها تمام شده برخوردار است. بنابراین در یک راهکار جامع مدیریت منابع سازمانی که قرار است در یک مجموعه تولیدی استقرار یابد، باید راهکاری برای مدیریت این بخش در نظر گرفته شود.