عکس mrlco
Yii2 Jalali datepicker is a persian datepickerPHP
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۲
ستاره‌ها
۷
تاریخ ایجاد
۲۱ خرداد ۱۳۹۴
آخرین بروزرسانی
حدود ۲ سال قبل
لایسنس
BSD 3-Clause "New" or "Revised" License

Jalali Bootstrap DatePicker Widget for Yii2

Renders a Persian Web Toolkit's Persian Date Picker (Reza Babakhani's nice work.)

Installation

The preferred way to install this extension is through composer.

Either run

composer require mrlco/yii2-jalali-datepicker:~1.1.0

or add

"mrlco/yii2-jalali-datepicker" : "~1.1.0"

to the require section of your application's composer.json file.

Bootstrap 4 support

From v2.0.0 - Updated to use Bootstrap 4

Usage

DatePicker

This widget renders a Bootstrap Persian DatePicker input control. Best suitable for model with date string attribute.

With a form model

There are two ways:

 • with an ActiveForm instance:
// as a widget
<?= mrlco\datepicker\Datepicker::widget([
  'model' => $model,
  'attribute' => 'date',
  'template' => '{addon}{input}',
    'clientOptions' => [
      'format' => 'YYYY/MM/DD'
    ]
]);?>
 • As a widget, setup its model and attribute
  // with an ActiveForm instance 
  <?= $form->field($model, 'date')->widget(
   mrlco\datepicker\Datepicker::className(), [
     'inline' => true,
     'template' => '<div class="well well-sm" style="background-color: #fff; width:250px">{input}</div>',
     'clientOptions' => [
       'format' => 'YYYY/MM/DD'
     ]
  ]);?>
  

  Without any form model

  //use without any model
  <?= mrlco\datepicker\Datepicker::widget([
   'name' => 'Test',
   'value' => '1394/03/23',
   'template' => '{addon}{input}',
     'clientOptions' => [
       'format' => 'YYYY/MM/DD'
     ]
  ]);?>
  

Credits

License

The MIT License.