عکس mrfarhadir
convert number written format to Persian textTypeScript
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۰
ستاره‌ها
۸
تاریخ ایجاد
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۳ سال قبل

NtoPT

convert number written format to Persian text

Installation:

npm install ntopt --save

Simple Usage:

const Ntopt = require('./dist/ntopt')
let x = 8456325140
let ntpt = new Ntopt(x)
let result = ntpt.result
console.log(result)
// هشت میلیارد چهارصد و پنجاه و شش میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار و صد و چهل

Demo

ntopt.dev.mrfarhad.ir

any question ? Ask It :)

made with ❤️ for you