عکس Mostafa Asadi

Mostafa Asadi

Show your code !

سازمان‌ها
عکس Persepolis

آمار

۶۸
(رتبه ۸۵۴)
تعداد ستاره‌های کل
۰
(رتبه ۲۲۲۸)
مشارکت‌های عمومی
۲۵
(رتبه ۱۵۹۲)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۴۷۳)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۲۴
دنبال‌کنندگان
۳۰
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Python