عکس Mohamadreza Kariminejad

Mohamadreza Kariminejad

I am interested in AI, Backend Development, and Mathematics.

Iran
Nobitex
@mokar2001

آمار

۳۳
(رتبه ۱۴۶۱)
تعداد ستاره‌های کل
۵۸
(رتبه ۱۱۰۱)
مشارکت‌های عمومی
۵۸
(رتبه ۱۳۴۶)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۰۰۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۴
دنبال‌کنندگان
۱۰
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Jupyter Notebook
Python