عکس moeinrahimi
universal telegram logger for nodejs and javascriptJavaScript
موضوع‌ها
۱
فورک‌ها
۴
ستاره‌ها
۸
تاریخ ایجاد
۲۰ آبان ۱۳۹۶
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۴ سال قبل
لایسنس
MIT License

node-telegram-logger

Telegram Logger Library for nodejs and javascript for debugging your application easier using telegram bots

Screenshot

node-telegram-logger demo screenshot

Installation


Install using npm:

npm i node-telegram-logger@latest --save

Features

 • simple wrapper for telegram
 • universal which works on nodejs and browser with one simple api
 • 8 log levels
 • compatible with winston

Usage

const TelegramLogger = require('node-telegram-logger')
let tg = new TelegramLogger('token','channelName')
tg.sendMessage('first log ever','EMERGENCY')
 • token your bot token provided by BotFather
 • channelName your telegram channel userName or simply chat_id

there are 8 level for messages based on their priority you can use on of :
DEBUG, INFO, NOTICE, WARNING, ERROR, CRITICAL, ALERT, EMERGENCY
default is set to INFO, also you can use RANDOM argument to get a random emoji each time

using with winston

first install winston and winston-transport if you don't have already via

npm install winston-transport winston@3.0.0-rc3 --save
const TelegramLogger = require('node-telegram-logger')
let tg = new TelegramLogger('TOKEN','@channel')
const winston = require('winston')
const logger = winston.createLogger({
 level: 'info',
 transports: [
  tg.setWinstonTransporter(tg)
 ]
});
logger.log('info', 'Hello distributed log files!');

Notes

if your telegram channel is private then you can get your channel id via below method :

Log into Telegram via web: telegram web Find your channel and copy the URL. You should have something like this: https://web.telegram.org/#/im?p=c**NUMBER**_number The numbers between "c" and "_" are the ID of your private channel.

Now tell your bot to send the messages to chat_id=-100NUMBER

TODO List

 • compatiblity with react-native