عکس Amin Mahmoudi

Amin Mahmoudi

Full-Stack developer

آمار

۲۴۹
(رتبه ۳۲۳)
تعداد ستاره‌های کل
۷۸۰۸
(رتبه ۴)
مشارکت‌های عمومی
۷۸۳۴
(رتبه ۵)
مشارکت‌های کل
۱
(رتبه ۱۳۳۷)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۶۹
دنبال‌کنندگان
۲۲
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

JavaScript
Lua
CSS
PHP
Python
HTML