عکس kavenegar
Kavenegar API Client Writen In JavaJava
موضوع‌ها
۱
فورک‌ها
۱
ستاره‌ها
۱۲
تاریخ ایجاد
۱۱ آبان ۱۳۹۵
آخرین بروزرسانی
حدود ۱ سال قبل

Kavenegar-Java

Kavenegar RESTful API Document

If you need to future information about API document Please visit RESTful Document

Installation

First of all, You need to make an account on Kavenegar from Kaveneagr webpage

After that you just need to pick API-KEY up from My Account section. Here You can download the [Java SDK] (https://github.com/KaveNegar/kavenegar-java/archive/master.zip) or just pull it. Anyway there is good tutorial about Pull request

To get a Git project into your build:

Add it depend on what you are using .

gradle

Step 1

Add the JitPack repository to your build file

allprojects {
    repositories {
      ...
      maven { url 'https://jitpack.io' }
    }
  }

Step 2

Add the dependency

dependencies {
      compile 'com.github.kavenegar:kavenegar-java:v2.0.3'
  }

maven

Step 1

Add the JitPack repository to your build file

<repositories>
    <repository>
      <id>jitpack.io</id>
      <url>https://jitpack.io</url>
    </repository>
  </repositories>

Step 2

Add the dependency

<dependency>
    <groupId>com.github.kavenegar</groupId>
    <artifactId>kavenegar-java</artifactId>
    <version>v2.0.3</version>
  </dependency>

sbt

Step 1

Add the JitPack repository to your build file

  libraryDependencies += "com.github.kavenegar" % "kavenegar-java" % "v2.0.3"  

Step 2

Add the dependency

  libraryDependencies += "com.github.User" % "Repo" % "Tag"

leiningen

Step 1

Add the JitPack repository to your build file

  :repositories [["jitpack" "https://jitpack.io"]]

  }

Step 2

Add the dependency

  :dependencies [[com.github.kavenegar/kavenegar-java "v2.0.3"]]  

Usage

Well,You can see an example of sending SMS through JAVA below .


try {
   KavenegarApi api= new KavenegarApi("");
   SendResult Result = api.send("SenderLine", "Your Receptor", "خدمات پیام کوتاه کاوه نگار");
}
catch (HttpException ex)
{ // در صورتی که خروجی وب سرویس 200 نباشد این خطارخ می دهد.
 System.out.print("HttpException : " + ex.getMessage());
}
catch (ApiException ex)
{ // در صورتی که خروجی وب سرویس 200 نباشد این خطارخ می دهد.
  System.out.print("ApiException : " + ex.getMessage());
}

Contribution

Bug fixes, docs, and enhancements welcome!I know that there are so many people do these thingi you're one of the just please let us know support@kavenegar.com


راهنما

معرفی سرویس کاوه نگار

کاوه نگار یک وب سرویس ارسال و دریافت پیامک و تماس صوتی است که به راحتی میتوانید از آن استفاده نمایید.

ساخت حساب کاربری

اگر در وب سرویس کاوه نگار عضو نیستید میتوانید از لینک عضویت ثبت نام و اکانت آزمایشی برای تست API دریافت نمایید.

مستندات

برای مشاهده اطلاعات کامل مستندات وب سرویس پیامک به صفحه مستندات وب سرویس مراجعه نمایید.

راهنمای فارسی

در صورتی که مایل هستید راهنمای فارسی کیت توسعه کاوه نگار را مطالعه کنید به صفحه کد ارسال پیامک مراجعه نمایید.

اطالاعات بیشتر

برای مطالعه بیشتر به صفحه معرفی وب سرویس اس ام اس کاوه نگار مراجعه نمایید .

اگر در استفاده از کیت های سرویس کاوه نگار مشکلی یا پیشنهادی داشتید ما را با یک Pull Request یا ارسال ایمیل به support@kavenegar.com خوشحال کنید.

http://kavenegar.com

http://kavenegar.com