عکس hamed-shirbandi
All of things you need when you want to work with a Persian calendarC#
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۳
ستاره‌ها
۱۵
تاریخ ایجاد
۱۲ شهریور ۱۳۹۶
آخرین بروزرسانی
۷ ماه قبل

کتابخانه PersianDateTime.Core

کتابخانه ای جهت کار با تاریخ در برنامه های دات نت.

این کتابخانه شامل یک سری امکانات و متد های الحاقی است که لیست برخی از آنها را در جدول زیر میتوانید ببینید

نصب از طریق NuGet

برای نصب این کتابخانه میتوانید دستور زیر را در کنسول پاورشل نیوگت اجرا کنید
PM> Install-Package PersianDateTime.Core

جدول امکانات

خروجی مثال عنوان
1396/06/13 15:32:17 PersianDateTime.Now دریافت تاریخ جاری به صورت شمسی
1392/03/02 00:00:00 PersianDateTime.Parse("1392/03/02") تبدیل رشته به تاریخ شمسی
15:32:17.4807575 PersianDateTime.Now.TimeOfDay دریافت ساعت جاری
2 PersianDateTime.Now.DayOfWeek دریافت روز جاری
1396/06/28 15:32:17 PersianDateTime.Now.AddDays(15) افزایش چند روز به تاریخ شمسی جاری
14.23:59:59.9999914 PersianDateTime.Now.AddDays(15) - PersianDateTime.Now عملگر تفریق بین دو تاریخ شمسی
1396/06/13 15:32:17 DateTime.Now.ToPersianDateTime() تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 15:32:17 DateTime.Now.ToPersianDateTimeString() تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
دوشنبه 13 شهریور 1396 DateTime.Now.ToPersianDateString() تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
1396/06/13 15:32:17 DateTime.Now.ToPersianDigitalDateTimeString() تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
1396/06/13 PersianDateTime.Now.ToPersianDigitalDateString() تبدیل تاریخ شمسی به شمسی
9/4/2017 3:32:17 PM PersianDateTime.Now.ToDateTime() تبدیل تاریخ شمسی به میلادی
Monday 4 September 2017 PersianDateTime.Now.ToDateString() تبدیل تاریخ شمسی به میلادی
Monday 4 September 2017 03:32:17 PM DateTime.Now.ToDateTimeString() تبدیل تاریخ میلادی به میلادی
2017/09/4 15:32:17 DateTime.Now.ToDigitalDateTimeString() تبدیل تاریخ میلادی به میلادی

Thanks

rahmat rezaei