عکس filternet
A simple utility to check whether the given url/domain is blocked in Iran.PHP
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۵
ستاره‌ها
۴۳
تاریخ ایجاد
۲۱ اسفند ۱۳۹۴
آخرین بروزرسانی
حدود ۵ سال قبل
لایسنس
MIT License

Filternet

A simple utility to check whether the given url/domain is blocked in Iran.

Installation

Install this package via Composer:

composer global require filternet/filternet

or via cgr:

cgr filternet/filternet

Usage

DNS

filternet check:dns youtube.com -s 8.8.8.8

Result:

 2/2 [============================] 100% Done!
+-------------+-----------------+---------+---------------------+
| Domain   | IP       | Status | Date        |
+-------------+-----------------+---------+---------------------+
| youtube.com | 10.10.34.36   | Blocked | 2016-03-14 01:27:58 |
| YOUTUBE.COM | 173.194.116.195 | Open  | 2016-03-14 01:27:58 |
+-------------+-----------------+---------+---------------------+

HTTP

filternet check:http http://dropbox.com

Result:

 100/100 [============================] 100% Done!
+--------------------+------------------------+-------+---------+---------------------+
| Url        | HTTP Response Status  | Title | Status | Date        |
+--------------------+------------------------+-------+---------+---------------------+
| http://dropbox.com | HTTP/1.0 403 Forbidden | M4-8 | Blocked | 2016-03-14 01:30:18 |
+--------------------+------------------------+-------+---------+---------------------+

TLS SNI (Server Name Indication)

filternet check:sni twitter.com
 2/2 [============================] 100% Done!
+-------------+---------+-------------------------------+---------------------+
| SNI Name  | Status | Error             | Date        |
+-------------+---------+-------------------------------+---------------------+
| twitter.com | Blocked | SSL: Connection reset by peer | 2016-04-08 00:01:13 |
| TWITTER.COM | Open  | ~UNKNOWN~           | 2016-04-08 00:01:13 |
+-------------+---------+-------------------------------+---------------------+

License

This project is released under the MIT License.