عکس EVOKE

EVOKE

Full Stack Developer

آمار

۴۳
(رتبه ۱۲۳۱)
تعداد ستاره‌های کل
۶۳۶
(رتبه ۱۳۶)
مشارکت‌های عمومی
۹۴۵
(رتبه ۱۹۹)
مشارکت‌های کل
۹
(رتبه ۲۵۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۹
دنبال‌کنندگان
۸۷
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

PHP
HTML
CSS
JavaScript
SCSS
Hack
Shell