عکس Erfan Abdi

Erfan Abdi

📱 I make shiny rectangles run Linux

آمار

۹۸۸
(رتبه ۹۲)
تعداد ستاره‌های کل
۱۴۱۲
(رتبه ۴۳)
مشارکت‌های عمومی
۱۶۶۴
(رتبه ۸۹)
مشارکت‌های کل
۱۸۷
(رتبه ۲)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۶۶۹
دنبال‌کنندگان
۲۱۳
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

C
Assembly
C++
Objective-C
Makefile
Perl
Shell
Python
Yacc
SmPL
Roff
Cython
Java
M4
PHP
JavaScript
CSS
Forth
Go
F#
sed
AIDL