عکس edoost
A Persian News Corpus for Keyphrase Extraction and GenerationPython
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۲
ستاره‌ها
۱۰
تاریخ ایجاد
۱۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۲ سال قبل

PerKey - A Persian News Corpus for Keyphrase Extraction and Generation

You can download the dataset from: https://www.dropbox.com/s/hd80j6u1nfqy4hi/perkey_data.zip