عکس asharifiz

asharifiz

آمار

۱۴۲
(رتبه ۴۵۴)
تعداد ستاره‌های کل
۱
(رتبه ۲۲۶۵)
مشارکت‌های عمومی
۱
(رتبه ۲۳۱۹)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۵۹۲)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۶۷
دنبال‌کنندگان
۳
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Jupyter Notebook
HTML
C++
Python
TeX
CSS
R