عکس amirashabani
Describe PERsian NumbersPython
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۲
ستاره‌ها
۱۵
تاریخ ایجاد
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
آخرین بروزرسانی
حدود ۲ سال قبل

DPERN - Describe PERsian Numbers

Installation

pip install dpern

Usage

If you want to use it in a module, you need to import it like this:

from dpern import dpern

And use it like this:

print(dpern.describe(53523))
# پنجاه و سه هزار و پانصد و بیست و سه

print(dpern.describe("35"))
# سی و پنج

print(dpern.describe("۹۹۹"))
# نهصد و نود و نه

If you want to use it in the command line, make sure to install it with --user flag:

pip install dpern --user

Then you can run it like this:

$ python -m dpern 10
ده

$ python -m dpern ۱۲۸
صد و بیست و هشت