عکس Alireza Hooshyar

Alireza Hooshyar

Front-end developer

آمار

۷
(رتبه ۲۷۱۶)
تعداد ستاره‌های کل
۱۳۵
(رتبه ۶۵۸)
مشارکت‌های عمومی
۱۳۵
(رتبه ۹۹۵)
مشارکت‌های کل
۳
(رتبه ۷۶۳)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۹
دنبال‌کنندگان
۹
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

JavaScript
HTML
CSS

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.