عکس alijsh
Hex value of colors known as "Persian" رنگهای ایرانیMATLAB
موضوع‌ها
۱
فورک‌ها
۱
ستاره‌ها
۲۱
تاریخ ایجاد
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین بروزرسانی
۱۲ روز قبل

Persian colors رنگهای ایرانی

These are colors whose various tones have long been used in Persian carpets, pottery, tiles, etc. Here is the Wikipedia article about Persian Blue. Quoting from there: The first recorded use of Persian blue as a color name in English was in 1669.

این رنگها از دیرباز، در هنرهای گوناگون ایرانی از جمله قالی‌بافی، سفالگری و کاشی‌کاری، به کار رفته‌اند و در دنیا با نام «ایرانی» شناخته می‌شوند. خوب است از آنها در طراحیها استفاده کنیم.

Palette

Persian Colors

As CSS variables

:root {
 --PersianBlue    : #1c39bb;
 --MediumPersianBlue : #0067a5;
 --PersianIndigo   : #32127a;
 --PersianPink    : #f77fbe;
 --PersianRose    : #fe28a2;
 --PersianRed    : #c81d11;
 --PersianGreen   : #00a693;
 --PersianOrange   : #d99058;
 --PersianPlum    : #701c1c;
}

As Sass variables

$PersianBlue    : #1c39bb;
$MediumPersianBlue : #0067a5;
$PersianIndigo   : #32127a;
$PersianPink    : #f77fbe;
$PersianRose    : #fe28a2;
$PersianRed    : #c81d11;
$PersianGreen   : #00a693;
$PersianOrange   : #d99058;
$PersianPlum    : #701c1c;