عکس Ali Gholami Rudi

Ali Gholami Rudi

آمار

۹۲۰
(رتبه ۸۳)
تعداد ستاره‌های کل
۱۴۳
(رتبه ۶۲۴)
مشارکت‌های عمومی
۱۴۳
(رتبه ۹۶۲)
مشارکت‌های کل
۱
(رتبه ۱۳۴۸)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۲۴۴
دنبال‌کنندگان
۳۰
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

M
E
C
Yacc
TeX
GLSL
Roff
Gnuplot
Assembly
Shell
Makefile
PostScript
C++