عکس Alireza Aghamohammadi

Alireza Aghamohammadi

Ph.D. Candidate at SUT, Guest Lecturer, Software Engineer

سازمان‌ها
عکس Jalaali

آمار

۱۳
(رتبه ۲۲۶۹)
تعداد ستاره‌های کل
۱۶۰
(رتبه ۵۴۱)
مشارکت‌های عمومی
۱۹۴
(رتبه ۷۷۴)
مشارکت‌های کل
۱
(رتبه ۱۲۰۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۴۳
دنبال‌کنندگان
۲۳
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Jupyter Notebook

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.