عکس Mehrdad Garebaghi

Mehrdad Garebaghi

آمار

۴۷
(رتبه ۱۱۷۲)
تعداد ستاره‌های کل
۱
(رتبه ۲۲۳۵)
مشارکت‌های عمومی
۱
(رتبه ۲۲۷۹)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۱۶۱۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۲۰
دنبال‌کنندگان
۱۵
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Java
HTML

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.