عکس TeleSudo
Tabchi Based On TeleSeedLua
موضوع‌ها
۲
فورک‌ها
۵۲
ستاره‌ها
۸۸
تاریخ ایجاد
۹ خرداد ۱۳۹۶
آخرین بروزرسانی
نزدیک ۲ سال قبل
لایسنس
The Unlicense

Tabchi V3


دستورات سودو

دستور درباره دستور
🔻Brodcast Option🔻
🔷!pm [Id] [Text] ارسال پیام به ایدی موردنظر
🔶!bcpv [text] ارسال پیغام همگانی به پیوی
🔷!bcgp [text] ارسال پیغام همگانی به گروها
🔶!bcsgp [text] ارسال پیغام همگانی به سوپرگروها
🔷!bc [text] ارسال پیغام همگانی
🔶!fwdall {reply on msg} فوروارد همگانی
🔷!fwdpv {reply on msg} فوروارد همگانی به پیوی
🔶!fwdagp {reply on msg} فوروارد همگانی به گروها
🔷!fwdasgp {reply on msg} فوروارد همگانی به سوپرگروها
🔻User Option🔻
🔶!block [Id] بلاک کردن فرد مورد نظر
🔷!unblock [id] انبلاک کردن فرد مور نظر
🔻Contacts Option🔻
🔶!addcontact [phone] [FirstName][LastName] اضافه کردن یک کانتکت
🔷!delcontact [phone] [FirstName][LastName] حذف کردن یک کانتکت
🔶!sendcontact [phone] [FirstName][LastName] ارسال یک کانتکت
🔷!contactlist دریافت لیست کانتکت ها
🔻Robot Advanced Option🔻
🔶!markread [on]/[off] روشن و خاموش کردن تیک مارک رید
🔷!setphoto {on reply photo} ست کردن پروفایل ربات
🔶!stats دریافت آمار ربات
🔷!addmember اضافه کردن کانتکت های ربات به گروه
🔶!echo [text] برگرداندن نوشته
🔷!export link دریافت لینک های ذخیره شده
🔶!settext [text] تنظیم پیام ادشدن کانتکت
🔷!text نمایش پیام ذخیره شده اد کانتکت
🔶!reload ریلود کردن ربات
🔷!addsudo [id] اضافه کردن سودو به ربات
🔶!remsudo [id] حذف کردن سودو ربات
🔷!serverinfo نمایش وضعیت سرور
🔶!reset stats ریست کردن آمار تبچی
🔷!leave لفت دادن ربات از گروه
🔶!leave [id] لفت دادن تبچی از گروهی که گفته شده
🔷!addtoall [id] اد کردن فرد مورد نظر به گروهای موردنظر
🔶!autojoin [on][off] فعال کردن اتوجوین
🔷!addedmsg [on][off] فعال کردن پیام ادشدی پیوی
🔶!addcontacts [on][off] فعال کردن اد شدن اکانت
🔷!settings نمایش تنظیمات
🔶 $cmd اجرا کردن دستور در ترمینال

🔳 نصب 🔳

# دستورات نصب

#نصب پیش نیازها

sudo apt-get install libreadline-dev libconfig-dev libssl-dev lua5.2 liblua5.2-dev lua-socket lua-sec lua-expat libevent-dev make unzip git redis-server autoconf g++ libjansson-dev libpython-dev expat libexpat1-dev

#کد نصب بوت
cd $HOME
git clone https://github.com/TeleSudo/Tabchi.git
cd Tabchi
chmod +x launch.sh
./launch.sh install
./launch.sh

💢 دستورات اتولانچ 💢

sudo killall screen
sudo killall tmux
sudo killall telegram-cli
sudo tmux new-session -s script "bash steady.sh -t"

📍 باتشکر 📍

ITEAM

🇮🇷 تهیه شده توسط 🇮🇷

LuaError

گروه حل مشکلات

سازنده