عکس Abolfazl Fallah

Abolfazl Fallah

LuaError Founder ,Programmer / Server Manager / Web Developer 23 Iran,Tehrran Shamsipoor Student

IRAN , Tehran
LuaError
LuaError.ir@TeleSudo

آمار

۱۳۲
(رتبه ۴۹۵)
تعداد ستاره‌های کل
۰
(رتبه ۲۵۱۴)
مشارکت‌های عمومی
۰
(رتبه ۲۵۰۰)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۱۵۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۳۰
دنبال‌کنندگان
۶
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Lua
Shell