عکس SeyyedKhandon

SeyyedKhandon

سازمان‌ها
عکس Persian Tools

آمار

۱۱۰
(رتبه ۵۹۹)
تعداد ستاره‌های کل
۶۶
(رتبه ۱۰۲۸)
مشارکت‌های عمومی
۶۷
(رتبه ۱۳۰۹)
مشارکت‌های کل
۱۳
(رتبه ۱۷۶)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۵۴
دنبال‌کنندگان
۷۷
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Vue
CSS
JavaScript
TypeScript
HTML