عکس Sasan Farrokh

Sasan Farrokh

A Simple JS Developer

آمار

۶۶
(رتبه ۹۰۹)
تعداد ستاره‌های کل
۱۸
(رتبه ۱۶۰۴)
مشارکت‌های عمومی
۱۸
(رتبه ۱۷۷۵)
مشارکت‌های کل
۵
(رتبه ۴۵۷)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۵۷
دنبال‌کنندگان
۳۳
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Vue
TypeScript
JavaScript
CSS
HTML