عکس PyFarsi
Pyabr lightweight OS with Python and QtPython
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۱۴
ستاره‌ها
۸۱
تاریخ ایجاد
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
آخرین بروزرسانی
۵ ماه قبل
لایسنس
GNU General Public License v3.0

License Code Size Repository Size

Pyabr Distro

Pyabr © 2019 - 2021 Mani Jamali. Free Software GNU General Public License v3.0

How to Contributing?

For contributing in pyabr please read CONTRIBUTING.md

What is Pyabr?

Pyabr is a small, lightweight platform and an OS written in Python.

Download Pyabr ISO

Installing with PyPI

sudo python3 -m pip install pyabr
sudo python3 -m pyabr

PyAbr first repository