عکس PoriyaAbdollahi
A ecommeres Android appJava
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۰
ستاره‌ها
۴
تاریخ ایجاد
۳ فروردین ۱۴۰۰
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۱ سال قبل

Shopx

This project using volley Library to send requests to the server and it's pretty fast and Contain Some Animation Between Activity For now, Its Using SharedPrefreces as No SQL DataBase

homescreen

پروژه‌های مشابه

عکس PoriyaAbdollahi
PoriyaAbdollahi/kar-ram

۵
۱
۰
Kotlin