عکس Mohammad Forouhesh

Mohammad Forouhesh

Senior Data Scientist @snapp-cab

آمار

۲۳
(رتبه ۱۷۳۲)
تعداد ستاره‌های کل
۲۴۳۱
(رتبه ۱۱)
مشارکت‌های عمومی
۳۵۹۸
(رتبه ۱۸)
مشارکت‌های کل
۳
(رتبه ۷۶۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۰۸
دنبال‌کنندگان
۳۲
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Jupyter Notebook
Python