موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۰
ستاره‌ها
۴
تاریخ ایجاد
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
آخرین بروزرسانی
۱۰ ماه قبل

Weather-app

Table of contents

Overview

Screenshot

My process

Built with

 • Semantic HTML5 markup
 • CSS custom properties
 • Flexbox
 • Desktop-first workflow

To see how you can add code snippets, see below:

// Html
<div class="container">
  <header>
   <input type="text" autocomplete="off" placeholder="Enter your city..." class="search-box">
  </header>
  <main>
   <div class="location">
    <div class="city">Tehran, IR</div>
    <div class="date">monday 10 June 2020</div>
   </div>
   <div class="current">
    <div class="icon">
     <img src="assets/icons/rain.svg" alt="rain picture">
    </div>
    <div class="weather">Rain</div>
    <div class="temp">25<span>°C</span></div>
    <div class="low_hi"><span class="low">22 °C</span> / <span class="hi">27 °C</span> </div>

   </div>
  </main>
 </div>
// Js
const api = {
 key: '***', // your APIkey 
 base: 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/'
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded' , () =>{
 fetch(`${api.base}weather?q=Tehran&units=metric&appid=${api.key}`)
  .then(weather => {
   return weather.json()
  }).then(displayResult)
})

const getDate = () =>{
 let now = new Date()

 const months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];
 const days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];

 let day = days[now.getDay()]
 let date = now.getDate()
 let month = months[now.getMonth()]
 let year = now.getFullYear()

 return `${day} ${date} ${month} ${year} `
}

Author