عکس MamadTaheri68

MamadTaheri68

آمار

۱۹
(رتبه ۱۹۰۰)
تعداد ستاره‌های کل
۲۳۹۷
(رتبه ۱۲)
مشارکت‌های عمومی
۲۵۳۲
(رتبه ۳۰)
مشارکت‌های کل
۳
(رتبه ۸۰۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۲۳
دنبال‌کنندگان
۴۵
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

JavaScript
HTML

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.