عکس MCTracker

MCTracker

A system for tracking Iranian Minecraft servers and showing the statistics of them

آمار

۱۸
(رتبه ۲۰۶۶)
تعداد ستاره‌های کل
۲
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Python
Java
Shell
Dockerfile

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.