عکس DaryaZare

DaryaZare

Tehran, Iran
BSc CE Student @ AUT
@DaryaZareM

آمار

۴۲
(رتبه ۱۲۴۸)
تعداد ستاره‌های کل
۷۳
(رتبه ۹۲۱)
مشارکت‌های عمومی
۲۰۰
(رتبه ۷۹۹)
مشارکت‌های کل
۲
(رتبه ۸۸۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۷۲
دنبال‌کنندگان
۱۷
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Jupyter Notebook
C
C++
Assembly
Makefile
Shell
JavaScript
Perl
Objective-C
Ruby
Python
CSS
OpenEdge ABL
HTML
Emacs Lisp