عکس CyberDepot
تقویم شمسی، قمری و میلادی به همراه انتخاب گر زمان و تاریخJavaScript
موضوع‌ها
۱
فورک‌ها
۲
ستاره‌ها
۲۱
تاریخ ایجاد
۲۴ تیر ۱۳۹۷
آخرین بروزرسانی
۸ ماه قبل
لایسنس
MIT License

KendoUI Gregorian,Persian,Hijri(Islamic) Calendar, DatePicker, TimePicker

تقویم شمسی، قمری و میلادی به همراه انتخاب گر تاریخ و زمان

screenshot

How Can Use This?

<head>
 <title></title>  
 <link href="http://cdn.kendostatic.com/2018.1.221/styles/kendo.common.min.css" rel="stylesheet" />
 <link href="http://cdn.kendostatic.com/2018.1.221/styles/kendo.default.min.css" rel="stylesheet" />

 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>

 <script src="JalaliDate.js"></script>
 <script src="HijriDate.js"></script>

 <script src="kendo.web.js"></script>

 <script src="fa-IR.js"></script>
 <script src="kendo.calendar.fa.js"></script>
 <script src="kendo.datepicker.fa.js"></script>

 <script src="ar-SA.js"></script>
 <script src="kendo.calendar.ar.js"></script>
 <script src="kendo.datepicker.ar.js"></script>
</head>

Body Code:

<body>
 <div style="display: inline-block;">
  <div id="calendar"></div>
  <div id="calendarShamsi"></div>
  <div id="calendarHijri"></div>
 </div>

 <div style="vertical-align: top; display: inline-block;">
  <input id="datepicker" value="2018/07/15" style="width:150px;" /><br/><br/>
  <input id="datepickerShamsi" value="1397/04/24" style="width:150px;" /><br/><br/>
  <input id="datepickerHijri" value="1439/11/02" style="width:150px;" /><br/><br/>
 </div>

 <div style="vertical-align: top; display: inline-block;">
  <input id="timepicker" value="16:00" style="width:150px;" /><br/><br/>
  <input id="timepickerShamsi" value="16:00" style="width:150px;" /><br/><br/>
  <input id="timepickerHijri" value="16:00" style="width:150px;" /><br/><br/>
 </div>
<body>

And Finally Script!

<script>
  $(document).ready(function () {
   $("#datepicker").kendoDatePicker({culture: "en-US"});
   $("#datepickerShamsi").kendoDatePickerShamsi({culture: "fa-IR"});
   $("#datepickerHijri").kendoDatePickerHijri({culture: "ar-SA"});

   $("#calendar").kendoCalendar({culture: "en-US"});
   $("#calendarShamsi").kendoCalendarShamsi({culture: "fa-IR"});
   $("#calendarHijri").kendoCalendarHijri({culture: "ar-SA"});

   $("#timepicker").kendoTimePicker({culture: "en-US"});
   $("#timepickerShamsi").kendoTimePicker({culture: "fa-IR"});
   $("#timepickerHijri").kendoTimePicker({culture: "ar-SA"});
  });
</script>

For more information please check sample.html

پروژه‌های مشابه

پروژه ای یافت نشد.