عکس Bnyro

Bnyro

Linux & privacy enthusiast

سازمان‌ها
عکس Team LibreTube

آمار

۵۱
(رتبه ۱۱۷۷)
تعداد ستاره‌های کل
۳۰۱۹
(رتبه ۷)
مشارکت‌های عمومی
۳۰۱۹
(رتبه ۲۳)
مشارکت‌های کل
۹
(رتبه ۲۶۹)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۳۶
دنبال‌کنندگان
۱۸
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Kotlin

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.