عکس Ahmadreza

Ahmadreza

I`m Independent Game Developer 🎮 Favorite programming language: Java Favorite game engine: GMS2

Tehran, iran
SibzaminiGames.ir
Ahmadrezadl.github.io@Ahmadrezadl

آمار

۱۱۳
(رتبه ۵۸۱)
تعداد ستاره‌های کل
۷۹
(رتبه ۹۲۱)
مشارکت‌های عمومی
۱۶۰
(رتبه ۹۱۸)
مشارکت‌های کل
۵
(رتبه ۴۸۱)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۸۹
دنبال‌کنندگان
۲۳
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Java
CSS
HTML
C
NSIS
JavaScript
C++
Game Maker Language
Go
Python
Shell