مشاهده همه مجموعه‌ها
Zig

Zig

۲ پروژه

زیگ یک زبان برنامه‌نویسی همه‌منظوره، تایپ ایستا و کامپایل‌شده است که برای استحکام، بهینه‌بودن و قابلیت نگهداری طراحی شده است.