مشاهده همه مجموعه‌ها
Go

Go

۵۳۴ پروژه

گو یک زبان برنامه‌نویسی تایپ‌شده و کامپایل‌شده است که توسط گوگل طراحی شده است. از لحاظ ساختاری شبیه C است اما با ایمنی حافظه، جمع‌آوری زباله و تایپ ساختاری و...