مشاهده همه مجموعه‌ها
.NET

.NET

۴۵ پروژه

دات‌نت یک فریم‌ورک نرم‌افزاری است که توسط مایکروسافت توسعه یافته و عمدتاً روی ویندوز مایکروسافت اجرا می‌شود.

عکس MoienTajik
MoienTajik/AspNetCore-Developer-Roadmap

Roadmap to becoming an ASP.NET Core developer in 2022

۱۱۱۳۴
۱۷۰۴
۱
عکس mjebrahimi
mjebrahimi/Awesome-Microservices-DotNet

💎 A collection of awesome training series, articles, videos, books, courses, sample projects, and tools for Microservices in .NET

۱۷۷۲
۲۶۸
۰
عکس meysamhadeli
meysamhadeli/awesome-dotnet-tips

Curated list of awesome tips and tricks, resources, videos and articles in .net, software architecture, microservice and cloud-native

۱۵۹۲
۸۶
۰
C#
عکس ramtinak
ramtinak/InstagramApiSharp

A complete Private Instagram API for .NET (C#, VB.NET).

۶۰۷
۲۱۹
۱۰۲
C#
عکس bezzad
bezzad/Downloader

Fast and reliable multipart downloader with asynchronous progress events for .NET applications.

۴۶۴
۶۶
۶
C#
عکس mehdihadeli
mehdihadeli/awesome-dotnet-core-education

A curated list of awesome articles and resources for learning and practicing .Net Core and its related technologies.

۳۴۷
۴۲
۰
C#
عکس meysamhadeli
meysamhadeli/Airline-Microservices

Airline Microservice is a simple Airline application for online reserving flight ticket. This application based on different software architecture and technologies like .Net Core, CQRS, DDD, Vertical Slice Architecture, Docker, kubernetes, tye,...

۳۳۶
۲۶
۲
C#
عکس alirezanet
alirezanet/Gridify

Easy and optimized way to apply Filtering, Sorting, and Pagination using text-based data.

۳۱۶
۲۹
۰
C#
عکس meysamhadeli
meysamhadeli/University-Microservices

Implementing an University microservices application based on different software architecture and technologies like .Net Core, CQRS, DDD, Clean Architecture, Docker, RabbitMQ, CAP, Grpc, Ocelot API Gateway, Identity Server, Redis, SqlServer, Entity...

۲۶۸
۵۳
۰
C#
عکس Sina-Soltani
Sina-Soltani/Parbad

A free, open-source, integrated and extensible library which connects your web applications to online payment gateways. Gateways can be added or developed by you.

۲۶۲
۶۰
۸
C#
عکس alirezanet
alirezanet/Husky.Net

Git hooks made easy with Husky.Net internal task runner! 🐶 It brings the dev-dependency concept to the .NET world!

۲۵۳
۱۱
۱
C#
عکس meysamhadeli
meysamhadeli/booking-microservices-sample

Booking Microservices is a Sample application for booking ticket. This application based on different software architecture and technologies like .Net Core, CQRS, DDD, Vertical Slice Architecture, Docker, kubernetes, tye, masstransit, RabbitMQ, Grpc, yarp...

۱۹۶
۲۲
۴
C#