مشاهده همه مجموعه‌ها
Django

Django

۹۹ پروژه

جنگو یک فریم‌ورک وب آزاد و متن‌باز مبتنی بر پایتون است که از الگوی معماری MVT پیروی می‌کند.

عکس signorrayan
signorrayan/RedTeam_toolkit

Red Team Toolkit is an Open-Source Django Offensive Web-App which is keeping the useful offensive tools used in the red-teaming together.

۲۹۵
۷۸
۱
Python
عکس ali-zahedi
ali-zahedi/az-iranian-bank-gateways

درگاه اتصال به بانک های ایرانی ( درگاه پرداخت بانک ملی ایران،بانک سامان، بانک ملت، درگاه پرداخت زرین پال و ... ) با استفاده از پایتون

۲۰۲
۳۹
۷
Python
عکس slashmili
slashmili/django-jalali

Jalali DateField support for Django model

۱۹۲
۴۹
۰
Python
عکس mavenium
mavenium/PyEditorial

A free, open-source Blog CMS based on the "Django" and "Editorial" HTML5 theme.

۱۵۶
۵۱
۲
Python
عکس bbmokhtari
bbmokhtari/django-translations

Django model translation for perfectionists with deadlines.

۱۲۲
۲۱
۱۸
Python
عکس QueraTeam
QueraTeam/django-qsessions

Extended session backends for Django (Sessions store IP, User Agent, and foreign key to User)

۱۰۷
۱۰
۲
Python
عکس codehub-ir
codehub-ir/codehub

:lion: Django Persian Pastebin Service + ⚡ RESTful APIs

۹۳
۱۳
۵
Python
عکس vchakoshy
vchakoshy/django-pin

django ~ pinterest ~ application ~ django-pin

۸۳
۲۴
۰
Python
عکس QueraTeam
QueraTeam/django-nextjs

Django + Next.js integration

۶۵
۴
۰
Python
عکس Ali-Toosi
Ali-Toosi/django-tgbot

Django app for creating Telegram bots

۶۱
۹
۳
Python
عکس Alir3z4
Alir3z4/django-crequest

django-crequest - Taking care of current request in silent way.

۵۵
۱۰
۰
Python
عکس sageteam-org
sageteam-org/django-sage-painless

A handy tool for generating Django-based backend projects without coding. On the other hand, it is a code generator of the Django framework.

۴۸
۴
۲
Python