عکس پست "معرفی پروژه‌های ترجمه گروهی ایرانی"

معرفی پروژه‌های ترجمه گروهی ایرانی

۶ اسفند ۱۴۰۰
علیرضا زمانی

یکی از زیبایی‌های سیستم‌های سورس‌کنترل مانند گیت، قابلیت مشارکت می‌باشد و این مشارکت فقط به مشارکت‌های کد‌نویسی محدود نمی‌شود. کاربران هم‌چنین می‌توانند در پروژه‌های ترجمه گروهی مشارکت کنند.

در این پست سعی کرده‌ایم پروژه‌های ترجمه گروهی ایرانی در گیت‌هاب را جمع‌آوری کنیم.

توجه کنید وضعیت ترجمه برای زمان نوشته شدن این پست است. برخی از این پروژه‌ها ممکن است در زمان خواندن این پروژه توسط شما، به پایان رسیده باشند.

‏ Noah1001000/clean-code-persian

‏ mthri/dfp-persian

‏ Hossein52Hz/The-Art-Of-Readable-Code-Persian

‏ pooooriya/SoftSkills

‏ amirshnll/clean-code-javascript

‏ ftg-iran/dfa-persian

‏ ekm507/persian-taoteching

‏ amirilf/DjangoPersianDocumentation

‏ odises/ProGitPersianTranslation

‏ ftg-iran/aip-persian

‏ malijani/py4e-fa


اگر وقتش را دارید، حتما به ترجمه کتاب‌های معرفی شده کمک کنید.

در صورتی که موردی می‌شناسید که می‌تواند به این پست اضافه شود از طریق انجمن دیسکورد به ما اطلاع دهید.

⭐️ ستاره دادن به هر یک از پروژه‌های معرفی شده به گسترش آن‌ها کمک بزرگی می‌کند. پس اگر هر کدام از این پروژه‌ها را کاربردی یا جالب پیدا کردید، حتما به آن‌ها در گیت‌هاب ستاره بدهید.

عکس پروفایل علیرضا زمانی
علیرضا زمانی
@alitnk